Ongewenstverklaring


Is u een ongewenstverklaring opgelegd? Een ongewenstverklaring kan alleen opgelegd worden aan onderdanen van de EU. Dit verbod geldt voor het hele grondgebied van de EU. Met een ongewenstverklaring verliest u het recht om Nederland te verblijven. Wij kunnen u helpen met het instellen van bezwaar of beroep. Is de bezwaartermijn verstreken? Dan kunnen wij voor u een opheffingsverzoek van uw ongewenstverklaring indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 


Duur ongewenstverklaring

Indien aan u een ongewenstverklaring is opgelegd, betekent dit dat uw gegevens in het Schengen-informatiesysteem zijn opgenomen. Dit zorgt ervoor dat u tijdens de duur van de ongewenstverklaring geen toegang meer heeft tot één van de Schengenlanden. Ook betekent dat u Nederland direct moet verlaten. In dit geval kunt u dan ook geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Is aan u een ongewenstverklaring opgelegd en bent u nog steeds in Nederland? Dan begaat u een misdrijf en kan dit vergaande gevolgen voor u hebben. 

 

De duur van de ongewenstverklaring bedraagt maximaal 5 jaar. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de vreemdeling een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid. De ongewenstverklaring zal worden opgeheven indien de vreemdeling tien jaren onafgebroken buiten Nederland verblijf heeft gehad en in die periode van tien jaar zich geen feiten hebben voorgedaan die zouden kunnen leiden tot ongewenstverklaring. In sommige situaties geldt niet de periode van 10 jaar, maar geldt er een kortere periode. Zodra u Nederland heeft verlaten, begint de termijn te lopen.


Ongewenstverklaring opheffen

Als aan u een ongewenstverklaring is opgelegd en de termijn waarvoor het ongewenstverklaring is afgegeven is verlopen, dan eindigt hiermee ook het ongewenstverklaring. Is de termijn nog niet verlopen, dan kan in sommige gevallen een verzoek tot opheffing worden ingediend. In dat geval dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wilt u weten of het zin heeft of dat wij voor u uw ongewenstverklaring opheffen? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u adviseren en eventueel rechtsbijstand verlenen. 


Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Is aan u een ongewenstverklaring opgelegd? En wilt u graag weer naar Nederland reizen? De overheid moet altijd bekijken of het ongewenstverklaring geen inbreuk vormt op uw gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. Wij kunnen u helpen met het indienen van een verzoek tot opheffing van uw ongewenstverklaring en weer voor zorgen dat u naar Nederland kunt reizen.