BESTUURSRECHT


In het bestuursrecht draait het voornamelijk om besluiten die door de overheid worden genomen. Een besluit van de overheid kan voor u vergaande gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat u snel actie onderneemt wanneer u een beslissing heeft ontvangen van de overheid waar u het niet mee eens bent. Wij kunnen u helpen bij het indienen van bezwaar en rechtsbijstand verlenen. 


wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij de volgende onderwerpen


 

BESLISSING VAN DE GEMEENTE 

Heeft de gemeente een beslissing genomen en bent u er niet mee eens? Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij diverse beslissingen die door de gemeente zijn genomen. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag ingediend en is deze afgewezen? Ook hierbij kunnen wij u adviseren en indien nodig bezwaar voor u maken. 

 

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

De regels van het sociaal zekerheidsrecht zorgen ervoor dat u alsnog voldoende inkomen heeft in het geval u arbeidsongeschikt, ziek, met pensioen of werkloos bent. Vindt u dat u in aanmerking komt voor een uitkering van de gemeente, de SVB of de UWV en is uw aanvraag afgewezen? Wij kunnen u helpen bij het indienen van uw aanvraag en adviseren en begeleiden bij een eventuele afwijzing. 

 

DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

Heeft u een beslissing van DUO ontvangen en bent u er niet mee eens? Of vindt DUO dat u niet aan de nationaliteitseis voldoet en hierdoor niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeldtarief of studiefinanciering? Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar zodat u zonder financiële zorgen kunt studeren.

 

RIJKSDIENST VOOR IDENTITEITSGEGEVENS

Zijn uw gegevens opgenomen in het register voor Persoonsgegevens en komt u hierdoor niet meer in aanmerking voor een reisdocument of paspoort? Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen van een zienswijze of een bezwaarschrift. 

 

BESTUURLIJKE BOETE / BOETE ONDER DWANGSOM

Is aan u een bestuurlijke boete of een boete onder dwangsom opgelegd? Dan moet u tijdig actie ondernemen om negatieve gevolgen te voorkomen. Wij kunnen u hierbij adviseren en begeleiden. 

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN

Indien u een beslissing heeft ontvangen van de overheid, is het raadzaam om tijdig bezwaar in te stellen. In het bestuursrecht zijn complexe wet- en regelgeving van het toepassing. Wij kunnen u helpen bij het indienen van bezwaar. Heeft u zelf bezwaar ingediend is deze afgewezen? Ook hierbij kunnen wij u helpen. Na afwijzing van het bezwaar kunnen wij voor u een beroepschrift indienen.