AANVRAAG ERKENT REFERENT


Als u een Niet-Europese kennismigrant wilt aannemen, dan moet uw organisatie erkend referent zijn. Alleen dan kunt u een verblijfsvergunning voor deze persoon aanvragen. Daarnaast biedt het zijn van een erkend referent kansen voor uw bedrijf. Wij kunnen u van advies voorzien en u begeleiden bij de aanvraag om erkenning als referent te krijgen.  

 


CATEGORIEËN IN ERKENT REFERENT WORDEN

U kunt als referent erkenning aanvragen voor vier verschillende categorieën:

  • Studie: verblijfsvergunningen aanvragen met als doel studie.
  • Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel au pair en/of culturele uitwisseling.
  • Onderzoek: verblijfsvergunningen aanvragen met als doeleinden onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801. 
  • Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid als kennismigrant, seizoensarbeid, arbeid in loondienst, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van de Europese blauwe kaart. 

Het is mogelijk om erkend referent te worden van meerdere categorieën. U moet dan wel apart voor elke gewenste categorie erkenning aanvragen. Voor een aantal doeleinden is het zijn van een erkend referent verplicht als u bedrijf, school of organisatie verblijfsvergunningen wilt aanvragen. Een uitwisseling, studie, onderzoek en arbeid als kennismigranten zijn deze doeleinden. 

 

VOORDELEN ALS ERKENT REFERENT 

Een erkend referent zijn heeft een aantal voordelen:

  • De IND behandelt uw aanvragen sneller als erkend referent. De IND heeft dan een streeftermijn van twee weken in plaats van de gebruikelijke 60 dagen. Hierdoor kunt u als erkend referent de gewenste kennismigrant sneller een plaats bieden binnen uw organisatie. 
  • Bij een vergunningaanvraag hoeft u minder bewijsstukken mee te sturen. 
  • Aanvragen kunnen online ingediend worden. 
  • Er is geen limiet aan het aantal vragen dat u per jaar moet indienen. Wel kan uw erkenning worden ingetrokken als de IND drie jaar of langer geen aanvragen voor een mvv en/of verblijfsvergunning van u heeft goedgekeurd. En u ook niet meer voor iemand erkende referent bent.  

Het zijn van erkend referent zorgt voor een efficiëntie en tijdwinst als het gaat om het aannemen van kennismigranten en het doen van de verplichte vergunning aanvragen. Als u erkend referent bent komt u op een openbare lijst met alle organisaties die erkend referent zijn. Erkende referenten moeten zich wel aan verschillende verplichtingen houden. 

 

VERPLICHTINGEN ALS ERKENT REFERENT

Nadat uw bedrijf erkend referent is geworden door de IND, moet u zich aan verschillende wettelijke verplichtingen houden: informatieplicht,  zorgplicht en administratieplicht. De IND is actief in het controleren van bedrijven die erkend referent zijn. Ze houden wekelijks inspectiebezoeken bij in Nederland gevestigde bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat u als bedrijf hier rekening mee houdt. 

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN

 

Wij kunnen u van advies voorzien en u begeleiden bij de aanvraag om erkend referent te worden. Daarnaast kunnen wij helpen een bezwaar in te dienen als de  IND heeft geweigerd om u als referent te erkennen. Als u eenmaal een erkend referent bent, dient u zich aan de plichten te houden. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen dan kan de IND een boete aan u opleggen of de erkenning als referent intrekken. Heeft de IND een boete aan u opgelegd of is de IND bezig om uw erkenning als referent aan het intrekken? neem dan contact met ons op, wij kunnen u hierbij helpen.