EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning


Op grond van EU Richtlijn 2003/109 kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met EU-aantekening indien u aangemerkt wordt als een EU-langdurig ingezetene. Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u onder voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen in een van de andere EU-landen.


Voorwaarden EU-langdurig ingezetene

Heeft u al een verblijfsvergunning in Nederland en wilt u de status EU-langdurig ingezetene aanvragen? Om in aanmerking te komen voor een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De basisvoorwaarden zijn: 

  • U dient minimaal 5 jaar onafgebroken in Nederland te wonen met een geldige verblijfsvergunning (niet-tijdelijk doel);
  • Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) is vereist;
  • U moet beschikken over zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen;
  • Een inburgeringsdiploma is nodig, tenzij u hiervoor een vrijstelling heeft;
  • Personen met een strafblad of die als een bedreiging voor de openbare orde worden beschouwd, kunnen mogelijk worden uitgesloten van het verkrijgen van EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning; 
  • De aanvrager van een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning moet vaak aantonen dat hij/zij verzekerd is en toegang heeft tot de nodige gezondheidszorg. 

EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

De houders van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten mogen voor onbepaalde tijd in Nederland blijven wonen. Daarnaast kunt u met deze verblijfsvergunning ook makkelijker in andere EU-landen wonen. U moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in het EU-land waar u wilt gaan wonen en voldoen aan de EU-langdurig ingezetene voorwaarden die in dat land gelden.

 

Ook worden houders van een  EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning extra beschermd tegen elke beslissing tot uitzetting. Een gedrag dat aanleiding geeft tot uitzetting moet een daadwerkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen voor de openbare orde of de openbare veiligheid.

 

Met een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning hebt u de vrijheid om zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) in Nederland te werken. Dit wordt bevestigd door de vermelding 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist' op de achterkant van uw verblijfsdocument.

 

U dient zich bewust te zijn van uw informatieplicht met een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning, wat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het naleven van deze verplichting wordt gecontroleerd door de IND, en het niet nakomen ervan kan resulteren in een bestuurlijke boete.

 

Belangrijk om te weten is dat de EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning geen einddatum heeft. Hoewel het verblijfsdocument zelf 5 jaar geldig is, kunt u het elke 5 jaar vernieuwen. Hierdoor behoudt u uw recht op vrij werken in Nederland.

 

 


Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen voor Nederland

Heeft u al de status van een EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? En wilt u een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland? Dan moet u zich realiseren dat uw verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van het andere EU-land niet in Nederland geldig is. Daarom moet u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. Aan welke voorwaarden u hiervoor moet voldoen, hangt af van het verblijfsdoel waarvoor u naar Nederland komt.

 


Schakel een gespecialiseerde advocaat in

 

Wilt u meer weten over EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning of heeft u advies nodig? Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag van EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning en indien nodig rechtsbijstand verlenen. Plan een adviesgesprek in met onze specialisten om uw zaak te bespreken.