EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning


Op grond van EU Richtlijn 2003/109 kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met EU-aantekening indien u aangemerkt wordt als een EU-langdurig ingezetene. Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u onder voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen in een van de andere EU-landen.


Voorwaarden EU-langdurig ingezetene

 

Heeft u al een verblijfsvergunning in Nederland en wilt u de status EU-langdurig ingezetene aanvragen? Om in aanmerking te komen voor een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De basisvoorwaarden zijn: 

  • u woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning (niet-tijdelijk doel);
  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • u beschikt over zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen; 
  • u beschikt over een inburgeringsdiploma, tenzij u hiervoor een vrijstelling heeft.

 


EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

De houders van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten mogen voor onbepaalde tijd in Nederland blijven wonen. Daarnaast kunt u met deze verblijfsvergunning ook makkelijker in andere EU-landen wonen. U moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in het EU-land waar u wilt gaan wonen en voldoen aan de EU-langdurig ingezetene voorwaarden die in dat land gelden.

 


Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen voor Nederland

Heeft u al de status van een EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? En wilt u een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland? Dan moet u zich realiseren dat uw verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van het andere EU-land niet in Nederland geldig. Daarom moet u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. Aan welke voorwaarden u hiervoor moet voldoen, hangt af van het verblijfsdoel waarvoor u naar Nederland komt.

 


Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag en indien nodig rechtsbijstand verlenen. Plan een adviesgesprek in met onze specialisten om uw zaak te bespreken.