EU-onderdanen


Bent u een EU-onderdaan en wilt u in Nederland werken? Of bent u een EU-onderdaan maar hebben uw familieleden een andere nationaliteit? Dan is een naturalisatie niet nodig. In sommige gevallen kunt u een EU-toetsing aanvragen aan het EU-gemeenschapsrecht. Of u gebruik kunt maken van het EU-gemeenschapsrecht hangt af van uw situatie. Wij kunnen u hierover adviseren en u begeleiden bij de aanvraag. Indien nodig kunnen wij u ook rechtsbijstand verlenen. De regelgeving hierover is zeer complex, daarom raden wij u aan om uw aanvraag voor te laten bereiden door een gespecialiseerde advocaat. 


WERKEN ALS EU-ONDERDAAN

Wat is een EU-onderdaan eigenlijk? Als u onderdaan bent van een EU-land (van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland) maakt u automatisch deel uit van de EU. EU-burgers hebben vele voordelen in Nederland met betrekking tot hun verblijf. Zo heeft u, als EU-onderdaan, bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning of werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. U hoeft zich ook niet te melden bij de IND. 

 

FAMILIELEDEN MET EEN ANDERE NATIONALITEIT 

Heeft u familieleden die geen EU-onderdanen zijn en dus niet de nationaliteit hebben van EU/EER-lidstaat of van Zwitserland, maar willen zij in Nederland met u samenwonen? Dan hebben uw familieleden een verblijfsvergunning nodig. In dat geval moet een EU-toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aangevraagd worden. 

 

Indien u zelf beschikt over de Nederlandse nationaliteit, dan geldt het EU-recht in principe niet voor u. U bent wel een EU-onderdaan, maar u kunt geen rechten ontlenen aan het EU-recht. Hierop bestaat wel een uitzondering: indien u gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer van personen. Een situatie waarbij u wel rechten kunt ontlenen aan het EU-recht is bijvoorbeeld wanneer u als Nederlander minimaal 3 maanden hebt samengewoond met uw echtgenoot of partner (zonder EU/EER of Zwitserse nationaliteit) in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U moet dan wel rechtmatig verblijf hebben gehad op grond van het EU-recht.

 

Let op: uw rechten vervallen wanneer u na het verblijf in een EU/EER-lidstaat of Zwitserland meer dan 6 maanden buiten de EU hebt verbleven. 

 

Er zijn ook andere situaties op grond waarvan u rechten kunt ontlenen aan het EU-recht (bijvoorbeeld in geval van een kind met de Nederlandse nationaliteit kan de niet-Nederlandse ouder voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning beroep doen op het Chavez-Vilchez arrest). Neem contact met ons op om de andere mogelijkheden te bespreken en de EU-toetsing voor te bereiden.  

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN

Wilt u graag weer herenigd worden met uw familie? Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. Wij bespreken samen met u welke voorwaarden voor u gelden en welke stappen u moet nemen om de aanvraag succesvol te laten verlopen. Als u meer wilt weten over EU-onderdanen of als u andere vragen heeft, mag u ook altijd contact met ons opnemen.