Inreisverbod


Is u een inreisverbod opgelegd? Voor personen van buiten de EU, oftewel de derdelanders, geldt dat onder bepaalde omstandigheden een inreisverbod kan worden opgelegd. Dit verbod geldt voor het hele grondgebied van de EU. Een inreisverbod houdt in dat u zich voor een bepaalde periode niet in de EU mag bevinden. Wij kunnen u helpen met het instellen van bezwaar of beroep. Is de bezwaartermijn verstreken? Dan kunnen wij voor u een opheffingsverzoek van uw inreisverbod indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).


het opleggen van een inreisverbod


Indien aan u een inreisverbod is opgelegd, betekent dit dat uw gegevens in het Schengen-informatiesysteem zijn opgenomen en dat u in beginsel niet meer naar Nederland mag reizen. In dit geval kunt u dan ook geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Het inreisverbod wordt gegeven voor een bepaalde duur, maar bedraagt maximaal 5 jaar. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de vreemdeling een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid. Zodra u Nederland heeft verlaten, begint de termijn te lopen. Is aan u een inreisverbod opgelegd en bent u nog steeds in Nederland? Dan begaat u een misdrijf en kan dit vergaande gevolgen voor u hebben.

 


Inreisverbod opheffen

Als aan u een inreisverbod is opgelegd en de termijn waarvoor het inreisverbod is afgegeven is verlopen, dan eindigt hiermee ook het inreisverbod. Is de termijn nog niet verlopen, dan kan in sommige gevallen een verzoek tot opheffing worden ingediend. In dat geval dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wilt u weten of het zin heeft of dat wij voor u uw inreisverbod opheffen? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u adviseren en eventueel rechtsbijstand verlenen. 


Opheffing ongewenstverklaring

Wanneer u een EU-onderdaan bent, heet dit geen inreisverbod maar een ongewenstverklaring. Indien u ongewenst bent verklaard, dan kan dit na verloop van tijd weer opgegeven worden. U kunt een zogenaamde aanvraag tot opheffing indienen om dit te realiseren. Wij kunnen u ook helpen met het indienen van een opheffingsverzoek en eventueel rechtsbijstand verlenen.


Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Is aan u een inreisverbod opgelegd of bent u ongewenst verklaard? En wilt u graag weer naar Nederland reizen? De overheid moet altijd bekijken of het inreisverbod geen inbreuk vormt op uw gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. Wij kunnen u helpen met het indienen van een opheffingsverzoek en weer voor zorgen dat u naar Nederland kunt reizen.