INREISVERBOD EN ONGEWENSTVERKLARING


Bent u ongewenst verklaard of is aan u een inreisverbod opgelegd? Mag u niet meer naar Nederland reizen? Wij kunnen u helpen met het instellen van bezwaar of beroep. Is de bezwaartermijn verstreken? Dan kunnen wij voor u een opheffingsverzoek indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 


INREISVERBOD

Indien aan u een inreisverbod is opgelegd, betekent dit dat uw gegevens in het Schengen-informatiesysteem zijn opgenomen en dat u in beginsel niet meer naar Nederland mag reizen. In dit geval kunt u dan ook geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Het inreisverbod wordt gegeven voor een bepaalde duur, maar bedraagt maximaal 5 jaar. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de vreemdeling een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid. Zodra u Nederland heeft verlaten, begint de termijn te lopen. Is aan u een inreisverbod opgelegd en bent u nog steeds in Nederland? Dan begaat u een misdrijf en kan dit vergaande gevolgen voor u hebben. 

 

OPHEFFING INREISVERBOD

Als aan u een inreisverbod is opgelegd en de termijn waarvoor het inreisverbod is afgegeven is verlopen, dan eindigt hiermee ook het inreisverbod. Is de termijn nog niet verlopen, dan kan in sommige gevallen een verzoek tot opheffing worden ingediend. In dat geval dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wilt u weten of het zin heeft om een opheffingsverzoek in te dienen? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u adviseren en eventueel rechtsbijstand verlenen. 

 

ONGEWENSTVERKLARING 

Indien u ongewenst bent verklaard, betekent dit dat aan u toegang tot Nederland wordt ontzegd. Ook bij een ongewenstverklaring kunt u geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Er zijn diverse redenen die kunnen leiden tot de ongewenstverklaring. Zo kunt u bijvoorbeeld ongewenst worden verklaard indien de overheid van mening is dat u een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid en u niet rechtmatig in Nederland verblijft. 

 

OPHEFFING ONGEWENSTVERKLARING 

Indien u ongewenst bent verklaard, dan kan dit na verloop van tijd weer opgegeven worden. U kunt een zogenaamde aanvraag tot opheffing indienen om dit te realiseren. De ongewenstverklaring zal worden opgeheven indien de vreemdeling tien jaren onafgebroken buiten Nederland verblijf heeft gehad en in die periode van tien jaar zich geen feiten hebben voorgedaan die zouden kunnen leiden tot ongewenstverklaring. In sommige situaties geldt niet de periode van 10 jaar, maar geldt er een kortere periode. Wij kunnen u helpen met het indienen van een opheffingsverzoek en eventueel rechtsbijstand verlenen.  

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN 

Is aan u een inreisverbod opgelegd of bent u ongewenst verklaard? En wilt u graag weer naar Nederland reizen? De overheid moet altijd bekijken of de ongewenstverklaring of het inreisverbod geen inbreuk vormt op uw gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. Wij kunnen u helpen met het indienen van een opheffingsverzoek en weer voor zorgen dat u naar Nederland kunt reizen.