Europese blauwe kaart


Wat houdt een Europese Blauwe Kaart in en hoe vraagt u deze aan?. Wij kunnen u van advies voorzien en u begeleiden bij de aanvraag. 


EUROPESE BLAUWE KAART VOOR KENNISMIGRANTEN 

De Europese Blauwe Kaart (ook wel: EU Blue Card) is een werk- en verblijfsvergunning die is ontworpen om hoogopgeleide werknemers uit landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) aan te trekken. Het is een vergunning die de houder het recht geeft om tijdelijk in een EU-lidstaat te werken en te verblijven.

 

De Europese Blauwe Kaart is relevant voor kennismigranten omdat het hen de mogelijkheid biedt om in een EU-lidstaat te werken en te verblijven en te profiteren van de arbeidsmarkt en andere voordelen die de EU te bieden heeft. Bovendien kan de houder na vijf jaar houder te zijn van de Europese Blauwe Kaart in aanmerking komen voor een langdurig verblijfsrecht in de betreffende lidstaat. Dit kan hen in staat stellen om zich verder te vestigen en een nieuw leven op te bouwen in de EU.

 

WAT IS EEN EU BLAUWE KAART?

De Europese Blauwe Kaart is een verblijfsvergunning die hoogopgeleide werknemers van buiten de EU/EER de mogelijkheid biedt om in een EU-lidstaat te werken en te verblijven. Het doel van de kaart is om de Europese economie te versterken door de aanwerving van gekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER te vergemakkelijken.

 

HOE LANG IS DE VERGUNNING GELDIG? 

De EU Blauwe kaart is geldig voor maximaal vier jaar. Na deze vier jaar kan de vergunning worden verlengd met nog eens drie jaar. 

 

HOE MOET IK EEN EUROPESE BLAUWE KAART AANVRAGEN?

Om in aanmerking te komen voor een Europese Blauwe Kaart, moet je een arbeidscontract of aanbod van werk voor ten minste een jaar hebben in een EU-lidstaat en minstens een hoger onderwijsdiploma bezitten. Je moet ook aantonen dat je salaris minstens 1,5 keer het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betreffende lidstaat bedraagt. De aanvraagprocedure verschilt per lidstaat, maar meestal moet je de aanvraag indienen bij het immigratiebureau of de ambassade van de lidstaat waarin je wilt werken en wonen.

 

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN EUROPESE BLAUWE KAART?

Bij het aanvragen van een Europese Blauwe Kaart voor kennismigranten is het belangrijk om te letten op de vereisten voor het salaris en het onderwijsdiploma. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een geldig paspoort en eventuele andere vereiste documenten, zoals een medische verklaring of een bewijs van verblijfplaats. Het is aan te raden om de aanvraag tijdig in te dienen, omdat het proces enkele maanden kan duren. Ten slotte moet je er rekening mee houden dat de kaart niet automatisch geldig is in alle EU-lidstaten en dat je mogelijk een aparte verblijfsvergunning nodig hebt als je van plan bent om in een andere lidstaat te werken en te verblijven.

 

SCHAKEL DE HULP VAN EEN ERVAREN ADVOCAAT IN

Bij het indienen van een aanvraag van een Europese Blauwe Kaart komt veel kijken. Wij adviseren en begeleiden u graag bij de aanvraag van een Europese Blauwe Kaart. Plan uw adviesgesprek in via de onderstaande knop of vul het formulier op onze contactpagina in.