kennismigranten


Wilt u een kennismigrant naar Nederland laten komen? Dan heeft de kennismigrant een geldige verblijfsvergunning nodig. Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning van een kennismigrant moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Wij kunnen u van advies voorzien en u begeleiden bij de aanvraag. 


ERKEND REFERENT 

Om kennismigranten in dienst te nemen, moet u eerst door de IND worden erkend als referent. Nadat u door de IND bent erkend als referent, wordt uw organisatie opgenomen in het openbaar register van erkende referenten. Om door de IND erkend te worden als referent, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij kunnen u hierover adviseren en u begeleiden bij de aanvraag. Indien de IND heeft geweigerd om u als referent te erkennen, kunnen wij voor u bezwaar instellen. Als erkend referent dient u zich ook te houden aan uw administratieplicht, informatieplicht en zorgplicht. Houdt u zich niet aan deze plichten, dan kan de IND een boete aan u opleggen of de erkenning als referent intrekken. Heeft de IND een boete aan u opgelegd of is de IND voornemens om uw erkenning als referent in te trekken? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u hierbij helpen. 

 

NORMBEDRAGEN KENNISMIGRANTEN

De kennismigrant moet voldoende inkomen verdienen. De normbedragen per 1 juli 2021 zijn als volgt:

  • Kennismigrant 30 jaar of ouder: € 5.331 bruto per maand
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3.909 bruto per maand 
  • Verlaagd salariscriterium: € 2.801 bruto per maand 
  • Europese blauwe kaart: € 6.245 bruto per maand 

Naast deze voorwaarden, zijn er ook andere voorwaarden waaraan de kennismigrant en de werknemer aan moeten voldoen. Klik hier voor de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. 

 

Voor personen die de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie hierover indien u de nationaliteit heeft van een EU/EER-land of Zwitserland. 

 

EUROPESE BLAUWE KAART VOOR EEN KENNISMIGRANT

Voor kennismigranten kan ook een Europese Blauwe kaart aangevraagd worden. Voor de aanvraag van een Europese Blauwe kaart gelden andere voorwaarden dan voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant. Voor de aanvraag van een Europese Blauwe kaart hoeft de onderneming niet erkend te zijn als referent door de IND. Tevens moet de houder van de Europese Blauwe kaart beschikken over een diploma in het hoger onderwijs. De opleiding moet een minimale duur hebben gehad van 3 jaar. Het diploma wordt gewaardeerd door Nuffic. 

Heeft u een vraag over de aanvraag van een Europese Blauwe kaart? Wij kunnen u helpen bij het indienen van de aanvraag en bij instellen van bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag. 

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN

Bij het indienen van een aanvraag van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant of van een Europese Blauwe kaart, komt veel bij kijken. Wij kunnen hierover adviseren en begeleiden bij de aanvraag. Is uw aanvraag afgewezen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.