Nederlandse nationaliteit aanvragen


U kunt op verschillende manieren Nederlander worden. Dit kan bijvoorbeeld door naturalisatie, optie of automatisch door geboorte of erkenning. Heeft u een aanvraag ingediend om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en is deze afgewezen? Had u de Nederlandse nationaliteit maar heeft u deze verloren of is deze ingetrokken? Of heeft u een andere vraag over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit en de aanvraag van naturalisatie? Wilt u Nederlandse nationaliteit aanvragen en zoekt u meer informatie over het aanvragen van naturalisatie? Wij kunnen u helpen met het aanvragen van naturalisatie en eventueel voor u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag van Nederlandse nationaliteit.


Naturalisatie Nederland

Wilt u de Nederlandse nationaliteit verkrijgen? Een aanvraag voor naturalisatie dient u bij de gemeente in waar u ingeschreven staat. Als u een naturalisatie wilt aanvragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
 • u dient 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden te hebben gewoond;
 • u heeft een inburgeringsdiploma behaald;
 • u heeft in de afgelopen 5 jaren in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten leer- of taakstraf uitgevoerd;
 • u heeft in de afgelopen 5 jaren in Nederland of het buitenland geen boete ontvangen die meer dan € 810 bedraagt;
 • u heeft in de afgelopen 5 jaren geen meerdere boetes van € 405 of hoger gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger;
 • u moet afstand doen van uw huidige nationaliteit, hiervoor gelden wel uitzonderingen;
 • u moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Voor de naturalisatie-aanvraag heeft u ook bepaalde documenten nodig:

 • u beschikt over een geldig paspoort of een ander reisdocument;
 • u beschikt over een geldige verblijfsvergunning of u kunt aantonen dat u rechtmatig verblijf heeft in Nederland;
 • u beschikt over een geboorteakte;
 • u beschikt over een inburgeringsdiploma of een ander bewijs van inburgering;
 • soms moet u ook uw huwelijksakte of een akte van geregistreerd partnerschap aantonen en/of een bewijs dat 3 jaar of langer onafgebroken samenleeft met een Nederlander.

Wilt u een naturalisatie aanvragen, maar kunt u uw paspoort en/of uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u in sommige gevallen beroep doen op bewijsnood. Wij kunnen u helpen met het aantonen dat u in bewijsnood verkeert zodat u alsnog uw naturalisatieaanvraag kunt doen. 

 

Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie

U kunt ook de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door middel van naturalisatie óf optie. Voor de optieprocedure gelden andere voorwaarden dan voor een naturalisatieaanvraag. Wilt u weten of u door middel van de optieprocedure de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u hierbij helpen. Om door middel van de optieprocedure de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, moet u een optieverklaring afleggen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.  

Intrekking of verlies Nederlandse nationaliteit

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u automatisch u de Nederlandse nationaliteit kunt verliezen of uw Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken. 

U verliest uw Nederlandse nationaliteit automatisch in de volgende gevallen:

 • u neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan;
 • u doet afstand van uw Nederlandse nationaliteit;
 • u hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit en woont minimaal 10 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie, hierop kunnen uitzonderingen gelden. 

Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin uw Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken door de Immigratie- en de Naturalisatie Dienst. 

 

Naturalisatie aanvragen of bezwaar indienen in amsterdam en utrecht

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen of heeft u uw Nederlandse nationaliteit verloren of is deze ingetrokken? Met onze jarenlange kennis en ervaring op dit gebied kunnen wij u helpen met het verkrijgen of herkrijgen van uw Nederlandse nationaliteit. Maak snel een afspraak voor een adviesgesprek met mr. V. Sarkisian.