Visum kort verblijf (VKV) aanvraag


Indien u voor maximaal 90 dagen een bezoek wilt brengen aan Nederland heeft u meestal een visum voor kort verblijf nodig. Of u een visum voor kort verblijf in Nederland nodig heeft, is afhankelijk van uw nationaliteit. De visumaanvraag dient u in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.VOORWAARDEN VISUMAANVRAAG KORT VERBLIJF

Voor de aanvraag van een visum voor kort verblijf heeft u bepaalde documenten nodig en moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • een geldig paspoort van de aanvrager of een verblijfsrecht in het land van bestendig verblijf;
 • een bewijs van het reisdoel waarom u een kort verblijf visum aanvraagt (een uitnodigingsbrief met toelichting van de uitnodiger);
 • een bewijs dat de aanvrager € 55,- per dag voor de duur van het verblijf in Nederland beschikt en/of;
  • de uitnodiger over voldoende middelen van bestaan beschikt: arbeidsovereenkomst van 12 maanden, SV-loon van € 2.069,40 (exclusief vakantiegeld), of € 2.234,95 (inclusief vakantiegeld);
 • de looptijd van de arbeidsovereenkomst dient ten minste gelijk te zijn aan de duur van de bezoekperiode;
 • eventueel een ‘Bewijs van garantverklaring en/of particuliere logiesverstrekking’, deze dient origineel te zijn voorzien van legalisatie van de gemeente;
 • een bewijs dat de aanvrager een medische reisverzekering heeft met een minimale dekking van € 30.000,-;
 • een reserveringsbewijs van de reis;
 • documenten waaruit blijkt dat de aanvrager sociaal en/of economische verbonden is aan het land van herkomst en terug zal keren nadat het visum voor kort verblijf in Nederland niet meer geldig is (retour ticket, een eigendomsbewijs eigen woning / ander onroerend goed, arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring, zwaarwegende maatschappelijke belangen);
 • twee pasfoto’s.

BEZWAAR INDIENEN TEGEN KORT VERBLIJF VISUM

Tegen een eventuele afwijzing van het kort verblijf visum staat binnen 4 weken na de bekendmaking van de beslissing bezwaar open bij de Minister van Buitenlandse Zaken (Visadienst in Den Haag). Voor het maken van bezwaar door ons hebben wij aanvankelijk de volgende stukken nodig:

 • kopie afwijzende beslissing;
 • kopie paspoort van de aanvrager;
 • kopie paspoort van de garantsteller/uitnodiger;
 • kopie arbeidsovereenkomst;
 • kopie salarisspecificaties van afgelopen 3 maanden van de garantsteller.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Bij het aanvragen van uw kort verblijf visum werken wij op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtsbijstand). Dat betekent dat voor de kosten van de bezwaarprocedure een zogenoemde ‘toevoeging’ wordt gevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze toevoeging is een vergoeding voor de gemaakte kosten. Ons kantoor werkt met de Raad op basis van ‘High Trust’.

 

HULP NODIG BIJ EEN VISUM VOOR KORT VERBLIJF IN NEDERLAND?

Heeft u hulp nodig? Schakel een gespecialiseerde vreemdelingen advocaat in! Wij helpen u graag bij het indienen van een aanvraag voor een visum kort verblijf of bij het maken van bezwaar tegen de afwijzing van uw aanvraag. Wanneer u langer dan 90 dagen wilt verblijven, is een naturalisatie niet nodig. U dient dan een toegang en verblijf (TEV) aan te vragen. Uiteraard helpen wij u ook graag met deze aanvraag. Wilt u uw mogelijkheden bespreken met onze specialisten? Neem vrijblijvend contact op en plan een adviesgesprek in met ons.