visum kort verblijf


Indien u voor maximaal 90 dagen een bezoek wilt brengen aan Nederland heeft u meestal een visum nodig. Of u een visum nodig heeft voor een bezoek aan Nederland is afhankelijk van uw nationaliteit. De visumaanvraag dient u in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

 VOORWAARDEN VISUMAANVRAAG

Voor de aanvraag van een visum voor kort verblijf heeft u bepaalde documenten nodig en moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

 • een geldig paspoort van de aanvrager of een verblijfsrecht in het land van bestendig verblijf;
 • een bewijs van het reisdoel (een uitnodigingsbrief met toelichting van de uitnodiger);
 • een bewijs dat de aanvrager € 34,- per dag voor de duur van het verblijf in Nederland beschikt en/of;
 • de uitnodiger over voldoende middelen van bestaan beschikt: arbeidsovereenkomst van 12 maanden, SV-loon van € 1615,80 (exclusief vakantiegeld), of € 1745,07 (inclusief vakantiegeld);
 • de looptijd van de arbeidsovereenkomst dient ten minste gelijk te zijn aan de duur van de bezoekperiode;
 • eventueel een ‘Bewijs van garantverklaring en/of particuliere logiesverstrekking’, deze dient origineel te zijn voorzien van legalisatie van de gemeente;
 • een bewijs dat de aanvrager een medische reisverzekering heeft met een minimale dekking van € 30.000,-;
 • een reserveringsbewijs van de reis;
 • documenten waaruit blijkt dat de aanvrager sociaal en/of economische verbonden is aan het land van herkomst en terug zal keren (retour ticket, een eigendomsbewijs eigen woning / ander onroerend goed, arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring, zwaarwegende maatschappelijke belangen);
 • twee pasfoto’s.

 

BEZWAAR INDIENEN

Tegen een eventuele afwijzing van het bezoekvisum staat binnen 4 weken na de bekendmaking van de beslissing bezwaar open bij de Minister van Buitenlandse Zaken (Visadienst in Den Haag). Voor het maken van bezwaar door ons hebben wij aanvankelijk de volgende stukken nodig:

 • kopie afwijzende beslissing;
 • kopie paspoort van de aanvrager;
 • kopie paspoort van de garantsteller/uitnodiger;
 • kopie arbeidsovereenkomst;
 • kopie salarisspecificaties van afgelopen 3 maanden van de garantsteller.

 

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND 

Wij werken ook op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtsbijstand). Dat betekent dat voor de kosten van de bezwaarprocedure een zogenoemde ‘toevoeging’ wordt gevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor werkt met de Raad op basis van ‘High Trust’.

 

SCHAKEL EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT IN

Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag bij het indienen van een aanvraag voor een visum kort verblijf of bij het maken van bezwaar tegen de afwijzing van uw aanvraag. Wilt u uw mogelijkheden bespreken met onze specialisten? Plan dan een adviesgesprek in met ons.